VELKOMMEN TIL DET GODE SKOLELIV

Et velfungerende institutions-, skole- og uddannelsesmiljø er en forudsætning for, at børnefamilier kan trives. Det ved vi i Svendborg Kommune. Derfor gør vi os hver dag umage for at skabe rammerne om det gode familie- og skoleliv.

Dine børns fremtid er vigtig

Som børnefamilie skal I træffe en masse valg, som alle har betydning for børnenes fremtid. Hvilken opvækst, ønsker I, at børnene skal have? Hvor skal de vokse op? Hvordan skal de passes, mens de er små? Hvor skal de gå i skole? Og hvad med det sociale liv, venskaberne og fritidsinteresserne? Svendborg Kommune har fokus på børnefamiliernes behov, og vi ved, hvor vigtigt det er, at børnene trives – fra de bliver født til de er klar til at flyve fra reden. Derfor vægter vi børnenes trivsel højt i alt, hvad vi gør.

Trygge rammer om familielivet

En forudsætning for at kunne leve det gode liv er, at familiens og børnenes hverdag fungerer. Det handler meget om tryghed. Svendborg Kommune er stor nok til at have alle de tilbud, man som børnefamilie har brug for. Samtidig er kommunen lille nok til, at den stadig er et trygt sted at vokse op. Fornemmelsen af tryghed går igen i institutionerne, i skolerne og i foreningslivet, hvor nærværet, venskaberne og sammenholdet trives.

Idrætsskoler viser vejen

Svendborgprojektet er verdens største forskningsprojekt af sin art

Krop og bevægelse er vigtigt for skolebørn. Derfor er alle folkeskoler i Svendborg Kommune idrætsskoler. Det betyder, at der til og med 6. klasse er seks lektioners idræt om ugen. Desuden er bevægelse tænkt ind i de øvrige timer, frikvarterer og SFO.

Idrætsskolerne gør det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at gå i skole. Idræt og bevægelse medvirker til udvikling af et sundt læringsmiljø, hvor eleverne bevæger sig mere, og hvor der generelt er fokus på sund levevis.

Ekstra idræt i skolen er den del af Svendborgprojektet. Her har forskere påvist markante positive sundhedsmæssige effekter. Desuden understøtter idræt den sociale udvikling og indlæringsevnen.

Svendborgprojektet har vist vejen til øget sundhed hos skolebørn – og fra august vil også børn i dagtilbud få glæde af projektet.

Svendborgprojektet er verdens største og længstvarende forskningsprojekt af sin art.
Læs mere om projektet på www.svendborgprojektet.dk

“SVENDBORG PASSER TIL VORES FREMTID”

For OL-roer Anne Lolk var det en naturlig ting at vende tilbage til fødebyen Svendborg. Kombinationen af byliv og natur samt et velfungerende skolesystem er vigtige elementer i den fremtid, som Anne og hendes kæreste ønsker for deres lille familie. Desuden betyder det meget, at Svendborg er en idrætskommune, hvor der er fokus på sport og bevægelse. Efter OL i Rio i 2016 er det Annes plan at drosle ned for sportskarrieren, og Svendborg er den perfekte ramme om næste kapitel i den unge aktive families liv.

FOLKESKOLER I TRIVSEL

Alle børn og unge skal blive den bedste udgave af sig selv – løftet af læring og trivsel

I vores folkeskoler vil vi være med til at klæde vores unge på. På den måde sikrer vi, at de er parate til deres videre tilværelse i livet.

Folkeskolereformen har medført mange udfordringer. I Svendborg har vi i vid udstrækning formået at løfte reformopgaven. Det er sket i et godt og fælles samarbejde. Her har både politikere, skolebestyrelser, skoleledere, personale og forældre ydet en kæmpe indsats. Alt sammen med ét formål: At få tingene til at lykkes. I dag står vi med en række vefungerende folkeskoler. Her trives børnene. Det er vi stolte af. Vi ved, at et velfungerende skolesystem er vigtigt for både vores eksisterende børnefamilier og for nye tilflyttere med børn.

“SVENDBORG ER DET RIGTIGE STED FOR OS”

Børnenes ve og vel var udgangspunktet for Peer og Helenes flytning til Svendborg, som har vist sig at være det helt rigtige sted for familien. Hør deres fortælling om, hvad Svendborg kommune kan tilbyde.

SUNDE VÆRDIER – OG SUND SKOLEMAD

Projektet LOMA siger meget om vores måde at tænke på

Hvis I er en børnefamilie, har I sandsynligvis hørt om Svendborgprojektet. Men har I også hørt om LOMA? LOMA er et udviklings- og forskningsprojekt i samarbejde med UCL og Aalborg Universitet. Det handler om unge, om mad og om råvarer – og det siger meget om vores værdier.

Grundtanken er at give vores børn og unge en sund indstilling til mad, som skal være sundt og laves fra bunden med friske råvarer. Så vidt muligt bruger vi lokale, økologiske råvarer. LOMA handler også om bæredygtighed i forhold til arbejdsmiljø, livscyklus og CO2-udledning.

Målene med LOMA er mange. Vi vil etablere en sund madordning. Vi vil fremme elevernes trivsel. Vi vil stimulere børn og unges interesse for gode fødevarer. Du kan læse meget mere om LOMA her: www.lomad.dk

KENNETH OG LOUISE VALGTE SVENDBORG

Trygheden, naturen, uddannelsesmulighederne og et godt og sammenhængende skoleforløb for sønnen blev udslagsgivende, da det unge par Kenneth og Louise skulle vælge deres fremtidige base. Se filmen og deres historie.

VI INVESTERER I FREMTIDEN

I SVENDBORG KOMMUNE INVESTERER VI MEGET I VORES BØRN

Svendborg er den kommune på Fyn, der ud fra en kvalitativ analyse har den højeste, økonomiske prioritering på skoleområdet. På landsplan er vi placeret i den bedste halvdel af de 98 kommuner.

Illustration: Økonomisk prioritering af folkeskolerne 2012/2013, KORA 2016

Et helt unikt lærings- og uddannelsesmiljø

Efterskolernes og højskolernes kommune

Svendborg Kommune har stolte traditioner, når det kommer til efterskoler og højskoler. Kommunen rummer i dag en række kendte og populære skoler for både unge, voksne og ældre. Skoler, der alle har deres egne særpræg, unikke styrker og kreative miljøer. Det sætter vi stor pris på, og det er med til at præge livet i vores kommune – også for svendborgenserne selv. I oversigten nedenfor finder du en samlet oversigt over kommunens efter- og højskoler.

Et unikt maritimt uddannelsesmiljø

I Svendborg er Øhavet en del af vores DNA. Med den maritime uddannelsesinstitution SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) tilbyder vi et unikt uddannelsesmiljø med ca. 650 studerende, som specialiserer sig inden for det maritime område. I 2015 har SIMAC modtaget en donation på 100 millioner kroner fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Det betyder, at et nyt topmoderne maritimt uddannelsescenter på Svendborg Havn nu bliver til virkelighed. Projektet forventes at stå færdigt i 2019/2020.

Det samlede skoletilbud i Svendborg Kommune

I Svendborg finder du en mangfoldighed af skoler, som dækker dine børns behov fra indskolingen til og med efterskolelivet, gymnasiet og højskolerne.

Folkeskoler

Issø-skolen
0.-9. klasse
Skolevej 2
5771 Stenstrup
issoe-skolen.dk

Nymarksskolen – Svendborg Ungeskole
7.-9. klasse
Marslevvej 1
5700 Svendborg
10. klasse-Centret
Gyldenbjergvej 31
5700 Svendborg
nymarkskolen-svendborg.dk

Rantzausminde Skole
0.-9. klasse
Dyrekredsen 12
5700 Svendborg
www.rantzausmindeskole.dk

Skårup Skole
0.-9. klasse
Østergade 53
5881 Skårup
www.skaarupskole.dk

Stokkebækskolen
0.-9. klasse
Storkehavevej 9
5884 Gudme
stokkebækskolen.dk

Thurø Skole
0.-6. klasse
Bergmannsvej 25
5700 Svendborg
www.thuroeskole.dk

Tved Skole
0.-6. klasse
Skolevej 2
5700 Svendborg
www.tvedskole.dk

Tåsingeskolen
0.-9. klasse
Eskærvej 69
5700 Svendborg
tåsingeskolen.dk

Vestermarkskolen
0.-9. klasse
Fåborgvej 60
5762 Vester Skerninge
vestermarkskolen.dk

Vestre Skole
0.-6. klasse
Gyldenbjergsvej 31
5700 Svendborg
www.vestre.dk

Ørkildskolen
0.-6. klasse
Østre Skolevej 2-4
5700 Svendborg
ørkildskolen.dk

Friskoler

Ida Holsts Skole
0.-10. klasse
Kyseborgstræde 5
5700 Svendborg
idaholst.dk

Haahrs Skole
0.-10. klasse
Grubbemøllevej 30
5700 Svendborg
haahrs.dk

Ollerup Friskole
0.-9. klasse
Ollerup Bytorv 4
5762 Vester Skerninge
ollerupfriskole.dk

Oure Friskole
0.-9. klasse
Hammesbrovej 7
5883 Oure
www.ourefriskole.dk

Vester Skerninge Friskole
0.-9. klasse
Nyvej 7
5762 Vester Skerninge
vskfri.dk

Øster Åby Friskole
0.-9. klasse
Nyborgvej 501
5881 Skårup
voresfriskole.dk

Sydfyns Fri Fagskole
Klingstrupvej 5
5881 Skårup
www.sydfynsfrifagskole.dk

Specialskoler

Byhaveskolen
Ørbækvej 47
5700 Svendborg
byhaveskolen.dk

Den Nye Heldagsskole
Gl. Nybyvej 44
5700 Svendborg
dennyeheldagsskole.dk

 

Efterskoler

Vejstrup Efterskole
Gymnastik
9.-10. klasse
Højskolevej 49
5882 Vejstrup
vejstrup.dk

Oure Efterskole
Sport og performance
9.-10. klasse
Idrætsvej 1
5883 Oure
oure.dk/efterskole

Idrætsefterskolen Ulbølle
Idræt 9.-10. klasse
Rødkildevej 8, Ulbølle
5762 Vester Skerninge
ieu.dk

Ollerup Efterskole
Sang og musik
9.-10. klasse
Svendborgvej 10
5762 Vester Skerninge
ollemus.dk

Rantzausminde Efterskole
Medier og sport
9.-10. klasse
Skårupøre Strandvej 3
5700 Svendborg
rantz.dk

Højskoler

Gymnastikhøjskolen
i Ollerup Gymnastik
Svendborgvej 3, Ollerup
5762 Vester Skerninge
ollerup.dk

Oure Højskole
Sport & Performance
Idrætsvej 1
5883 Oure
oure.dk/hoejskole

Øvrige skoler

Svendborg Gymnasium & HF
A.P. Møllersvej 35
5700 Svendborg
svendborg-gym.dk

Oure Kostgymnasum
Idrætsvej 1
5883 Oure
oure.dk/kostgymnasium

Svendborg Erhvervsskole
Teknisk gymnasium
Handelsgymnasium
Skovsbovej 43
5700 Svendborg
svend-es.dk

Svendborg Erhvervsskole
Erhvervsuddannelser
Ryttervej 65
Porthusvej 71
5700 Svendborg
svend-es.dk

University College Lillebælt
Sygeplejerskeuddannelsen
Pædagoguddannelsen
UCL Campus
Baagøes Alle 8 B
5700 Svendborg
ucl.dk

Social- og Sundhedskolen Fyn
A.P. Møllersvej 39
5700 Svendborg
sosufyn.dk

SIMAC
Svendborg International Maritime Academy
Graaesvej 27
5700 Svendborg
simac.dk

HF & VUC Fyn Svendborg
Viebæltet 5
5700 Svendborg
vucfyn.dk/svendborg

Sydfyns ErhvervsForskole
Hellegårdsvej 63
5700 Svendborg
www.se-f.dk

Den frie Lærerskole
Svendborgvej 15
5762 Vester Skerninge
www.dfl-ollerup.dk