IIK ER KODEORDET

Erhvervslivet i Svendborg er kendetegnet ved en bred mangfoldighed af virksomheder.

IIK? Iværksætteri. Innovation. Kreativitet.

Tre nøglebegreber som er en del af de sydfynske virksomheders DNA.

Derfor er Fremtidsfabrikkken – www.fremtidsfabrikken.com – et fyrtårn for de mange iværksættere på Sydfyn.

I løbet af kort tid ser Fremtidsfabrikken 2 også dagens lys. Her vil der især være fokus på IT- og den maritime branche i det renoverede Kvægtorvet.

DET MARITIME SVENDBORG

Giganten i dansk erhvervsliv Maersk så dagens lys i Svendborg. Stifteren Anders Peter Møller fik rundt i Svendborg og solgte aktier til det, som senere er blevet et ikon i dansk erhvervsliv.

Siden dengang har den blå farve fra den maritime verden været en del af Svendborgs erhvervs-historie. Og det er den også i dag.

På uddannelsessiden med SIMAC – www.simac.dk – som en af verdens mest moderne uddannelses-institutioner indenfor den maritime verden.

I løbet af de kommende år etablerer SIMAC en helt ny uddannelsesinstitution på havne-området i Svendborg. Dermed cementerer SIMAC sin position som et af de mest fremsynede maritime uddannelsessteder med tætte bånd til bl.a. Syddansk Universitet – SDU.

Men også en række virksomheder er i dag med at til sætte Svendborg på det maritime søkort. Det sker gennem samarbejdet i Fyns Maritime Klynge under Udvikling Fyn.

Klyngen består af mere end 100 virksomheder over hele Fyn – men med en stor del af dem i og omkring Svendborg.

Virksomhederne i klyngen repræsenterer det maritime erhverv i bred forstand – værfter, havne, rederier, udstyrsproducenter, rådgivere og leverandører.

TEKNOLOGIEN ER I FRONT

Indenfor IT og robotteknologi er sydfynsk erhvervsliv med i front.

Flere virksomheder er i dag under-leverandører i hele verden. Det er indenfor områder som medico-branchen, maskinteknologi-området, vindmølleindustrien samt, virksomheds-maleanlæg.